Markedsføring og ledelse 1
Bokomslag - Markedsføring og ledelse 1
Markedsføring og ledelse 2
Bokomslag - Markedsføring og ledelse 2

Ny bok og nytt nettsted

Les mer om det nye verket her: Visjon

Test ut det nye nettstedet:  http://visjon.cappelendamm.no/

------------------------------------------------------------------------ 

Nettstedene til Markedsføring og ledelse 1 og 2 vil fortsatt ligge ute for de som bruker gammel utgave.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.10.2015

© Cappelen Damm AS